Castellano


Productes de resina i caracteristiques

+ PAVIMENTS DE RESINA


- Pintures epoxi o poliuretà

- Semipavimentos (monocolor)

- Multicapa monocolor (3-4 mm espessor)

- Multicapa quars color (3-4 mm, decoratius)

- Autonivellants (llisos o amb xips decoratius)

- Conductius (antiestàtics)

- Sòcol de 1/2 canya


+ CARACTERÍSTIQUES DE PAVIMENT


- Curt termini d'aplicació (300-500 m2 aprox. En 4 dies)

- Perfecta adherència

- Alta resistència mecànica (900 kg / cm2)

- Alta resistència química

- Antilliscants

- Impermeabilitat

- Resistència al foc (50ºC continus, 90ºC discontinus, M2)

- Homologación sanitaria


+ A QUALSEVOL COLOR CARTA RAL


+ Tornar