• Resitec Pavipox
  • Resitec Pavipox
  • Resitec Pavipox
  • Resitec Pavipox
  • Resitec Pavipox

Productes de resina i caracteristiques

Paviments de resina


● Pintures epoxi o poliuretà

● Semipavimentos (monocolor)

● Multicapa monocolor (3-4 mm espessor)

● Multicapa quars color (3-4 mm, decoratius)

● Autonivellants (llisos o amb xips decoratius)

● Conductius (antiestàtics)

● Sòcol de 1/2 canya


Característiques de paviment


● Curt termini d'aplicació (300-500 m2 aprox. En 4 dies)

● Perfecta adherència

● Alta resistència mecànica (900 kg / cm2)

● Alta resistència química

● Antilliscants

● Impermeabilitat

● Resistència al foc (50ºC continus, 90ºC discontinus, M2)

● Homologación sanitaria


En qualsevol color carta ral


Productes de resina i caracteristiques

⇠ Tornar


Facebook Twitter Google Maps