• Resitec Pavipox
  • Resitec Pavipox
  • Resitec Pavipox
  • Resitec Pavipox
  • Resitec Pavipox

Paviments de resina

La seva realització es fa en obra mitjançant tècniques d'instal.lació elaborades segons el tipus de paviment i els seus components entre els quals destaquen les resines sintètiques i altres materials com el epoxi.


Moltes més són els avantatges amb què compten els paviments continus i és que els materials com les resines amb les que estan compostes alguns d'ells faciliten la instal·lació, el cost és menor, donaran major higiene (important en la indústria alimentària i farmacèutica), impermeabilitat i una llarga llista que els converteix en els paviments per excel·lència en la indústria.


Paviments de resina

⇠ Tornar


Facebook Twitter Google Maps